Politika privatnosti

Ko smo mi

TOMISLAV ŽERAĐANIN PR TOMI KANAL SERVIS, BRAĆE JUGOVIĆA 29, 35230, Paljane, Srbija, tomi.kanalservis@gmail.com, 065/683-70-90 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

TOMISLAV ŽERAĐANIN PR TOMI KANAL SERVIS prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona

Svrha obrade i pravni osnov

TOMISLAV ŽERAĐANIN PR TOMI KANAL SERVIS koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Komunikacija sa korisnicima

TOMISLAV ŽERAĐANIN PR TOMI KANAL SERVIS podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

TOMISLAV ŽERAĐANIN PR TOMI KANAL SERVIS štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Enkriptovanje podataka

TOMISLAV ŽERAĐANIN PR TOMI KANAL SERVIS čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 1 meseca.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

TOMISLAV ŽERAĐANIN PR TOMI KANAL SERVIS ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

TOMISLAV ŽERAĐANIN PR TOMI KANAL SERVIS ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

TOMISLAV ŽERAĐANIN PR TOMI KANAL SERVIS ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem TOMISLAV ŽERAĐANIN PR TOMI KANAL SERVIS na sledeće načine:

 • Adresa BRAĆE JUGOVIĆA 29, 35230, Paljane, Srbija
 • tomi.kanalservis@gmail.com
 • 065/683-70-90

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.